708/TB-KĐ3 mã hs Nhựa HDPE cao phân tử dạng hạt rắn, màu trắng dùng để sản xuất bánh xe nhựa (HIGHT DENSITY POLYETHYLENE PLASTIC PARTICLES 85612 IM, HS 3901.9090

0978392436