707/GSQL-GQ2 ngày 27/05/2022Vv Thủ tục tái nhập khẩu hàng đã xuất khẩu của DNCX

Trả lời công văn số 2404/DUCAR-XNK ngày 24/04/2022 của Công ty TNHH Công nghệ DUCAR về việc tái nhập sản phẩm xuất khẩu của DNCX, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Theo quy định tại khoản 6 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì đối với hàng hóa của DNCX đã xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa, bảo hành sau đó tái xuất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa khẩu nhưng bị trả lại theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 01/06/2021 của Tổng cục Hải quan thì hàng hóa tái nhập của các loại hình xuất kinh doanh, xuất sản phẩm gia công, xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu, xuất sản phẩm của DNCX, xuất khẩu hàng hóa khác bị trả lại để sửa chữa, tái chế sau đó xuất trả lại khách hàng hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc vào khu phi thuế quan sử dụng mà loại hình G13. Khi tái xuất hàng hóa đã tái nhập sửa chữa, tái chế thì sử dụng mà loại hình G23.

Như vậy, đối với sản phẩm đã xuất khẩu của DNCX phải tái nhập để sửa chữa, bảo hành thi thực hiện thủ tục hải quan theo quy định nêu trên và sử dụng mã loại hình tương ứng gồm khi tái nhập là G13 và khi tái xuất là G23. Tuy nhiên, theo mô tả của Công ty tại công văn số 2404/DUCAR-XNK thị hàng hóa sau khi tái nhập về được tháo dỡ, thu hồi linh kiện để sản xuất và tạo thành một sản phẩm mới khác. Vậy không phù hợp với trường hợp hàng hóa tái nhập đã sửa chữa, bảo hành của doanh nghiệp chế xuất theo quy định (vì sản phẩm tái nhập không sửa chữa mà tháo dỡ lấy linh kiện để sản xuất, trở thành sản phẩm mới khác sản phẩm ban đầu tái nhập). Do do đề nghị Công ty căn cứ quy định pháp luật để thực hiện phù hợp.

2. Về chính sách thuế đối với hàng hóa của DNCX đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 đối chiếu với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý DNCX để được xem xét hướng dẫn cụ thể.

 

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam bởi đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế 

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web 

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436