697/TB-KĐ3 Mã hs Dung môi in PRINGTING MEDIUM CF-019, đã pha chế dạng lỏng dùng để sản xuất gạch men, hs 3824.9999

697-TB-KĐ3
0938081679