6897/TCHQ-TXNK, 2799/QĐ-TCHQ, Yêu cầu rà soát một số mặt hàng nở đóng, tắc kê đạn, đai ốc để phân loại, áp mã, tính thuế cho đúng

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát lại các tờ khai đối với mặt hàng nở đóng, tắc kê đạn, đai ốc để phân loại, áp mã, tính thuế đúng quy định.

Qua rà soát trên hệ thống nghiệp vụ hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay vẫn còn tình trạng DN khai sai mã số, khai giảm trị giá hải quan. Trong khi đó, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 790/TCHQ-TXNK ngày 1/2/2019 và số 6897/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2020 liên quan đến việc kiểm tra, kiểm soát mặt hàng nở đóng, đai ốc nhập khẩu (NK).

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay vẫn còn tình trạng doanh nghiệp khai báo mặt hàng là nở đóng, đai ốc NK vào các mã số khác nhau, thuộc nhóm loại hình “Nhập kinh doanh”, phát sinh tại một số đơn vị hải quan như: Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Nghệ An, Tây Ninh.

Để kiểm soát chặt hơn nữa đối với công tác phân loại hàng hóa, Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan tỉnh, thành phố rà soát đối với mặt hàng “Nở đóng, tắc kê đạn” (tên tiếng Anh: drop- In Anchor) là loại vật tư ren trong, có thể mở rộng, được thiết kế dùng cho bê tông, đá và các khối rắn khác, phù hợp phân loại nhóm 7318, phân nhóm 7318.19 “- – Loại khác”.

Bên cạnh đó, rà soát mặt hàng “đai ốc”, còn gọi là ê-cu, là một chi tiết liên kết cơ khí có lỗ đã được tạo ren trong nằm liên kết với bu lông trong các mối ghép ren. Tổng cục Hải quan cho rằng, đai ốc luôn được dùng cùng bu lông để kẹp chặt hai hoặc nhiều chi tiết với nhau. Hai bộ phận kết hợp với nhau bởi ma sát ren, sức căng vừa của bu lông, và sức nén của chi tiết, do đó, phù hợp phân loại thuộc nhóm 7318, phân nhóm 7318.16 “ – – Đai ốc”.

Đối với công tác trị giá hải quan, qua các báo cáo của các cục hải quan tỉnh, thành phố, một số doanh nghiệp khai báo trị giá thấp hơn mức giá tham chiếu hay một số nội dung chưa đúng quy định trong việc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan, sử dụng cơ sở dữ liệu và khai báo của doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp thực hiện chưa đúng quy định tại mục c khoản 1 Điều 6 Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 để sử dụng mức giá thuộc diện nghi vấn về trị giá để xác định trị giá hải quan.

Bên cạnh đó, sử dụng thông tin tờ khai để xác định trị giá hải quan có ngày XK chưa đúng trình tự thời gian quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 12 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC; sử dụng thông tin tên hàng giống hệt, tương tự không phù hợp theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Ngoài ra, doanh nghiệp khai thiếu thông tin như mô tả hàng hóa có ảnh hưởng đến trị giá hải quan chưa đúng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 25 được quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC; xác định trị giá thấp, bất hợp lý, thấp hơn cơ sở dữ liệu (loại bằng thép không gỉ xác định thấp hơn loại bằng thép).

Để chấn chỉnh công tác này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện công văn số 7203/TCHQ-TXNK, số 790/TCHQ-TXNK và 6897/TCHQ-TXNK.

CV 7203/TCHQ-TXNK ngày 11/11/2020 Vv rà soát dữ liệu về mã hs code, mã hs rong biển ăn liền, Norflorxacin, Nitrat amon, băng keo bằng nhựa, cúc dập, khuy dập, lá đồng, catalogue sản phẩm, bình chứa nitơ lỏng

 

Đồng thời, kiểm tra, rà soát lại các tờ khai đối với mặt hàng nở đóng, tắc kê đạn, đai ốc để phân loại, áp mã, tính thuế đúng quy định.

Đối với công tác trị giá hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá và sử dụng dữ liệu theo đúng quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 của Tổng cục Hải quan và công văn số 6897/TCHQ-TXNK ngày 26/10/2020 của Tổng cục Hải quan.

Đối với một số cục hải quan tỉnh, thành phố có phát sinh vụ việc cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu khẩn trương thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với tờ khai đã phát sinh và các trường hợp tương tự khác theo quy định; chấn chỉnh ngay tình trạng sai sót, đồng thời rà soát tổ chức kiểm tra sau thông quan để thu đủ thuế đối với các trường hợp đã thực hiện tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá bất hợp lý, thấp hơn cơ sở dữ liệu.

Tổ chức thực hiện theo đúng quy định đối với các tờ khai đăng ký mới, đối với các tờ khai đã được thông quan trước thời điểm ban hành công văn 6897/TCHQ-TXNK.

Trường hợp sau khi kiểm tra, rà soát phát hiện có sai phạm trong việc phân loại hàng hóa, kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá đối với mặt hàng nở đóng, đai ốc, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 để xử lý cán bộ có liên quan theo quy định.

Hàng hoá NK theo hình thức chuyển phát nhanh được xác định trị giá như thế nào? QUYẾT ĐỊNH 1810/QĐ-TCHQ NĂM 2018 VỀ QUY TRÌNH KIỂM TRA, THAM VẤN VÀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN DO TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

 

0978392436