678/TB/KĐ2 Mã hs Dây thép không hợp kim không được mạ hoặc tráng, dang cuộn, mặt cắt ngang đông đặc hình tròn, dùng làm lò xo, vật đàn hồi hs 72171029

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/678-tb-k%C4%902-d%C3%A2y-th%C3%A9p-kh%C3%B4ng-h%E1%BB%A3p-kim-kh%C3%B4ng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-m%E1%BA%A1-ho%E1%BA%B7c-tr%C3%A1ng-dang-cu%E1%BB%99n-m%E1%BA%B7t-c%E1%BA%AFt-ngang-%C4%91%C3%B4ng-%C4%91%E1%BA%B7c-h%C3%ACnh-tr%C3%B2n-d%C3%B9ng-l%C3%A0m-l%C3%B2-xo-v%E1%BA%ADt-%C4%91%C3%A0n-h%E1%BB%93i-hs-72171029.1467/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436