671/TB/KĐ2 Mã hs thép không gỉ cán phẳng dạng cuộn cán nguội, chiều dày 0,7mm, chưa ủ hoặc xử lý nhiệt, chưa tráng phủ mạ hs 72193400

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/671-tb-k%C4%902-th%C3%A9p-kh%C3%B4ng-g%E1%BB%89-c%C3%A1n-ph%E1%BA%B3ng-d%E1%BA%A1ng-cu%E1%BB%99n-c%C3%A1n-ngu%E1%BB%99i-chi%E1%BB%81u-d%C3%A0y-0-7mm-ch%C6%B0a-%E1%BB%A7-ho%E1%BA%B7c-x%E1%BB%AD-l%C3%BD-nhi%E1%BB%87t-ch%C6%B0a-tr%C3%A1ng-ph%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1-hs-72193400.1465/

0978392436