670/TB/KĐ2 Mã hs thép không gỉ cán phẳng dạng cuộn, cán nguội chiều dày 1,18mm chưa tráng phủ mạ, chưa được ủ hoăc xử lý nhiệt hs 72193300

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/670-tb-k%C4%902-th%C3%A9p-kh%C3%B4ng-g%E1%BB%89-c%C3%A1n-ph%E1%BA%B3ng-d%E1%BA%A1ng-cu%E1%BB%99n-c%C3%A1n-ngu%E1%BB%99i-chi%E1%BB%81u-d%C3%A0y-1-18mm-ch%C6%B0a-tr%C3%A1ng-ph%E1%BB%A7-m%E1%BA%A1-ch%C6%B0a-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-%E1%BB%A7-ho%C4%83c-x%E1%BB%AD-l%C3%BD-nhi%E1%BB%87t-hs-72193300.1464/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436