669/TB/KĐ2 Vv Mã hs thép không gỉ chưa được gia công quá mức cán nguội, full hard, dạng tấm tròn, chưa được ủ hoặc xử lý nhiệt hs 72199000

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/669-tb-k%C4%902-vv-th%C3%A9p-kh%C3%B4ng-g%E1%BB%89-ch%C6%B0a-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-gia-c%C3%B4ng-qu%C3%A1-m%E1%BB%A9c-c%C3%A1n-ngu%E1%BB%99i-full-hard-d%E1%BA%A1ng-t%E1%BA%A5m-tr%C3%B2n-ch%C6%B0a-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-%E1%BB%A7-ho%E1%BA%B7c-x%E1%BB%AD-l%C3%BD-nhi%E1%BB%87t-hs-72199000.1463/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436