663/HQTPHCM-GSQL Thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án có vốn đầu tư nước ngoài

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan
Kính gửi: Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước
Đ/c: 99 Phan Văn Bảy, Ấp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Phúc đáp Công văn số 30-2022/HPPC ngày 26/3/2022 của Quý Công ty
về việc vướng mắc thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, Cục Hải quan Thành phố Hồ
Chí Minh có ý kiến như sau:
– Khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài
Chính được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của
Bộ Tài chính quy định:
“3. Thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
a) Các hình thức thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa thuộc diện
thanh lý, điều kiện thanh lý, hồ sơ thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của
dự án có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số
04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ
Công Thương hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý
hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài.
Đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thực hiện dự án có vốn đầu tư
trong nước, khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện việc kê khai, tính thuế
trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này;
b) Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thực hiện tại cơ quan hải
quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu hàng hóa
miễn thuế hoặc nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp
không phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế;
c) Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng:
c) Doanh nghiệp hoặc Ban thanh lý có văn bản nêu rõ lý do thanh lý,
thay đổi mục đích sử dụng tên gọi, ký mã hiệu, lượng hàng, số tiền thuế đã được
miễn thuế tương ứng với hàng hóa cần thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng
thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số, ngày, tháng, năm gửi cơ quan hải quan
nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu hàng hóa miễn thuế;
c.2) Trường hợp xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai hàng hóa xuất
khẩu theo loại hình tương ứng:
c.3) Trường hợp nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu
hủy thì phải thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo
hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này. Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo

loại hình nhập khẩu tương ứng, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa
nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, trừ
trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu miễn thuế doanh nghiệp đã thực
hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu.
Trường hợp nhượng bán cho doanh nghiệp thuộc đối tượng miễn thuế
nhập khẩu thì hàng hóa miễn thuế phải được trừ vào Phiếu theo dõi trừ lùi hàng
hóa miễn thuế đã được cấp của doanh nghiệp được chuyển nhượng,
c.4) Khi tiêu hủy, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định
của cơ quan quản lý môi trường.”
Căn cứ Quyết định 1164/QĐ-HQHCM ngày 22/6/2020 của Cục trưởng
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định biên chế và địa bàn
hoạt động của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, thì doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng
đầu tư.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến để Quý công ty tham
khảo thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để
được hướng dẫn cụ thể.

 

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436