6595/TCHQ-GSQL v/v Tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển

0978392436