7151/HQHP-GSQL, 641/HQTPHCM-GSQL thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa tại chi tiêu “mã số quản lý riêng” của dòng hàng khai mã “TĐMĐSDSP”, A21 Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp chuyển tiêu thụ nội địa có nguồn gốc từ tạm nhập khẩu

Số: 641HQTPHCM-GSQL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30háng 3 năm 2022
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan
Kính gửi: Công ty cổ phần sợi Thế Kỷ
Đ/c: B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM.
Phúc đáp Công văn số 01/2022/CV-XNK ngày 22/3/2022 của Quý Công
ty về việc vướng mắc thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, Cục Hải quan Thành phố
Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
– Điểm a.1 Khoản 2 Điều 21 Thông tư 38/2016/TT-BTC ngày 25/3/2015
của Bộ tài Chính được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày
20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:
Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư đã cấu thành lên sản phẩm
khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, người khai hải quan thực
hiện khai bảo nguyên liệu, vật tư ban đầu và sản phẩm hoàn chỉnh tại các dòng
hàng riêng biệt trên tờ khai. Trong đó thực hiện khai sản phẩm hoàn chỉnh trên
một dòng hàng, không khai thuế đối với dòng hàng là sản phẩm hoàn chỉnh;
khai nguyên liệu, vật tư nhập khẩu ban đầu (tại chi tiêu “mã số quản lý riêng”
của dòng hàng khai mã “TĐMĐSDSP”) và tính thuế đối với nguyên liệu, vật tư
trên các dòng hàng tiếp theo của tờ khai. Chính sách mặt hàng áp dụng đối với
sản phẩm hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
– Về mã loại hình, theo quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày
18/5/2021 của Tổng cục Hải quan, mã loại hình A21 “Sử dụng trong trường hợp
doanh nghiệp chuyển tiêu thụ nội địa có nguồn gốc từ tạm nhập khẩu”.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý công ty căn cứ các
quy định trên để thực hiện.

 

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436