636/TB-KĐ3, 637/TB-KĐ3, 638/TB-KĐ3, 639/TB-KĐ3, 640/TB-KĐ3 mã hs Thép hợp kim cán phẳng (ALLOY DIE STEEL FLAT BARS), mác thép, XF738H, XF2311, dạng cuộn chưa tráng phủ mạ, HS 7225.4090, 7226.9190

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436