632/TB-KĐ3, 633/TB-KĐ3, 634/TB-KĐ3, 635/TB-KĐ3 mã hs Giấy nhiều lớp COATED DUPLEX BOARD – 270GSM 79 X 109cm, Các tông nhiều lớp được làm bằng phương pháp ép ẩm, hs 4810.9290

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436