6313/TB-TCHQ mã hs Cát vệ sinh cho mèo có thành phần từ bã đậu,2kg/túi,nhãn hiệu Acropet, NSX:GAOMI CITY AINI PET PRODUCTS CO.,LTD, Sản phẩm Tofu Acropet ở dạng viên trụ tròn, kích thước không đều có thành phần chủ yếu từ bã đậu nành và chất vô cơ khác (=10% khối MƠng) Được sử dụng để xử ly chất thải vệ sinh động vật bằng cách hấp thụ và kiểm soát mùi, hs 1404.90.99

Vanban_6313 (With Watermark)

 

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0938081679