6313/TB-TCHQ mã hs Cát vệ sinh cho mèo có thành phần từ bã đậu,2kg/túi,nhãn hiệu Acropet, NSX:GAOMI CITY AINI PET PRODUCTS CO.,LTD, Sản phẩm Tofu Acropet ở dạng viên trụ tròn, kích thước không đều có thành phần chủ yếu từ bã đậu nành và chất vô cơ khác (=10% khối MƠng) Được sử dụng để xử ly chất thải vệ sinh động vật bằng cách hấp thụ và kiểm soát mùi, hs 1404.90.99

 

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0978392436