3690/TCHQ-TXNK, 6304/TCHQ-TXNK v/v Thuế GTGT đối với máy phân loại màu chè chuyên dùng phục vụ nông nghiệp thì không chịu thuế GTGT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436