630/TB-TCHQ mã hs Chế phẩm thực phẩm ghi nhãn hiệu Ensure Original, dạng bột, đóng hộp kim loại 397/g/hộp, thành 1JÌlầ,rl chính: Béo _|~7%; Protein tính theo hàm lượng nitơ tổng ~ 15.3%; Fructose ~ 3.25%; Glucose ~ 6.63%; Sacharose ~ 12.65%, maltodextrin… (không chứa đường Lactose), hs 2106.90.99

0978392436