6269/TB-TCHQ mã hs SOLVENT BASE HI-810(Black) Chất tạo màu ( 0,94Kg/BOX), dùng trong ngành sản xuất Sơn. Mã CAS 123-86-4 và 100-41-4 có KBHC, hs 3208.90.90

Vanban_6269 (With Watermark)

 

KHÓA HỌC ĐỈNH CAO VỀ SALES LOGISTICS KHÔNG NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC

KHÓA HỌC ĐỈNH CAO VỀ SALES LOGISTICS KHÔNG NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC

0938081679