6258/TCHQ-TXNK, 1138/TB-TCHQ V/v phân loại mã hs đầu nối dạng thanh, tuy có trường hơp có thể sử dụng với cầu đấu nối loại bắt vít tức là phải cố định đầu nối vào vị trí tiếp xúc điện tại cầu đầu nối bằng cách siết oc đề khong bị rơi ra, nhưng trên thực te các mặt hang cũng có thể sử dụng với các cầu đấu nối điện bằng cách cắm trực tiếp mà không cần bắt vít (cong nghệ Push in Plus). Do đó các mặt hàng này đã mang đặc trưng của mặt hàng giăc căm điện (plug), phù hợp với nội dung chú giải chỉ tiết nhóm 85.36 đối với các mặt hàng đầu nối dạng plug and socket, thuộc phân nhóm 8536.69

 

Trung tâm nào dạy Xuất Nhập Khẩu chất lượng nhất

TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) là Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

0978392436