621/TB-KĐ3, 624/TB-KĐ3 mã hs Giấy in nhãn dạng tấm, FSC300ZY2840, thành phần từ bột giấy hóa học đã tẩy trắng, không tráng phủ, dùng để sản xuất nhãn, hs 4802.5839

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436