6120/TB-TCHQ ngày 23/12/2021 quy định điều kiện kiểm tra giám sát hải quan đối với DNCX theo nghị định 18/2021/NĐ-CP, 1317/GSQL-GQ2, 5529/TCHQ-TXNK

5529/TCHQ-TXNK xử lý vướng mắc Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 

 

TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DUY NHẤT ĐƯỢC HỌC VÀ THỰC HÀNH THỰC TẾ (HÀNG THÁNG)

SỐ LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: TRUNG BÌNH 3 GIẢNG VIÊN/LỚP BCQT ĐẾN TỪ DNCX, SXXK, GIA CÔNG

GIÁO TRÌNH BÀI BẢN, VĂN BẢN MỚI NHẤT + THỰC HÀNH

Học phí 3triêu đồng, 

Sau khi các bạn học xong sẽ hỗ trợ đến khi thành thạo

Bạn nào học thì vào nhóm https://zalo.me/g/bklmwy030

ĐT/Zalo: 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gia-cong-dncx-chat-luong-cao-hoc-that-lam-that.714/

 

0978392436