6112/TCHQ-GSQL triển khai quy định về DNCX điều 28a nghị định 18/2021/NĐ-CP

Vanban_6112_THUC HIEN DIEU 28a NĐ 18_23.12.2021

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0938081679