602/TB-KĐ3, 603/TB-KĐ3, 604/TB-KĐ3, 605/TB-KĐ3 mã hs Hạt nhựa COLORENT COL.7184-A, COL.0327, COL.4703, dùng sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ xe ô tô và xe có động cơ khác, hs 3206.4910

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436