600/TB-KĐ3 mã hs Hạt nhựa HDPE/ SGF4950_Resin, High density Polyethylene Copolyme 1 Butene, nguyên liệu sản xuất sản phẩm nhựa, hs 3901.9090

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436