5529/TCHQ-TXNK v/v Phân loại linh kiện sản xuất, lắp ráp module màn hình dẹt, hs 8529.9094

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436