54/TCHQ-PC xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, 4428/TCHQ-PC

Vanban_54_XPVP HANH CHINH_THICH UNG AN TOAN_07.01.2022

CV 4428/TCHQ-PC Vv không xử phạt vi phạm hành chính với lý do tác động từ dịch Covid-9

 

 

0978392436