5943/TCHQ-GSQL ngày 16/12/2021, 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021 V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng nhập khẩu đang lưu giữ tại các kho, bãi, cảng, cửa khẩu.

5943

CV 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021 V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng nhập khẩu đang lưu giữ tại các kho, bãi, cảng, cửa khẩu

5306_TCHQ-GSQL 09.11.2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0938081679