931/TCHQ-TXNK xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy, 530/TCHQ-TXNK thuế GTGT hàng hóa bị tịch thu, chưa thông quan thì không phải nộp,

Vanban_530_13991_HQHP_HOAN GTGT HANG TICH THU_23.01.2019

931/TCHQ-TXNK xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy

Vanban_931_2924_HQHCM_TICH THU_12.02.2018

 

2924-HQHCM_931_19.09.2017

5797/TCHQ-TXNK hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu bị tịch thu

5797/TCHQ-TXNK hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu bị tịch thu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0978392436