53/TB-KĐCMTV Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Phân bón vi lượng IMPACT 3,6Mg+5,2S+2.500ppm B dạng hạt miểng, màu nâu, kt không đồng nhất (Mg:3,6%, S:5,2%, B:2500 ppm, độ ẩm:1%), hàng xá đóng trong container, nhập về làm nguyên liệu để sản xuất, Hm 100%.

 

Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc

 : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249, GACC, CIFER, IRE.CUSTOMS
TRUNG TÂM XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS)
LIÊN HỆ: ĐT/ZALO: 0978392436 
https://dangkymagacclenh248.com/
https://camnangxnk-logistics.net/lenh-so-248-va-249-la-gi-ban-dich-noi-dung-lenh-so-248-va-249-ve-quan-ly-attp-xuat-nhap-khau-cua-tong-cuc-hai-quan-trung-quoc/
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc.5199/
https://camnangxnk-logistics.net/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc-theo-lenh-248-249-gacc-cifer-ire-customs/

0978392436