5189TCHQ-TXNK V/v phân loại mặt hàng vè cho mưa dùng cho ô tô hs 87082995

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2119/HQLS-TXNK ngày
19/8/2022 báo cáo vướng mắc về phân loại mặt hàng “về nhựa che nước mưa
dùng cho xe ô tô” (tên tiếng anh là “window visor” hoặc “wind deflector”…)
về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để
kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một
số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính
ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số
09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số
65/2017/TT-BTC;
Căn cứ nội dung nhóm 39.26 “Các sản phẩm khác bằng plastic và các
sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14.” (Other
articles of plastics and articles of other materials of headings 39.01 to 39.14);
Căn cứ nội dung nhóm 87.08 — Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ
thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05″ (- Parts and accessories of the motor
vehicles of headings 87.01 to 87.05);
Tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 87.08 của Tổ chức Hải quan thế giới:
“Nhóm này bao gồm toàn bộ các phụ tùng và bộ phận phụ trợ của xe cơ
giới từ nhóm 87.01 đến 87.05, với điều kiện là chúng phải đáp ứng cả hai điều
kiện sau đây:
(i) Chúng phải được xác định là bộ phận phù hợp để sử dụng duy nhất và
chủ yếu cho các loại phương tiện trên.
và (ii) Chủng phải không bị loại trừ theo các qui định của các Chủ giải
cho Phần XVII (xem phần Chủ giải tổng quát tương ứng).
Các phụ tùng và bộ phận phụ trợ thuộc nhóm này gồm (Parts and
accessories of this heading include):

(B) Các bộ phận của thân xe và phụ kiện của chúng, ví dụ các tấm lót
sàn xe, thành xe, tấm chắn trước hoặc sau, khoang hành lý, v.v …; các tấm che
nång:… (Parts of bodies and associated accessories, for example, floor boards,
sides, front or rear panels, luggage compartments, etc…; visors; …)”
Tham khảo ý kiến phân loại của Hải quân Mỹ số tham chiếu NY 848589;
Mặt hàng “Về nhựa che nước mưa dân viền cảnh của xe ô tô 4-7 chỗ,
được làm hoàn toàn bằng nhựa, dạng thanh đã định hình có kích thước phù hợp
cho các loại xe ô tô chở người từ 4-7 chỗ ngồi, có tác dụng ngăn một phần nước
mưa chảy vào phía trong khoang xe đồng thời làm tăng vẻ đẹp xe, được dán lên
bên phần trên phía bên ngoài của cánh cửa xe bằng keo dán” (tên tiếng anh là
“window visor” hoặc “wind deflector”…) được xác định là phụ kiện
(accessories) của xe nên phù hợp thuộc nhóm 87.08, mã số 8708.29,95
Loại khác”.

 

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436