490/GSQL-GQ2 ngày 15/04/2022 Vv Kiểm tra báo cáo quyết toán trong năm 2022

490/GSQL-GQ2 ngày 15/04/2022

Kính gửi:  Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện quy định tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 22 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc lập kế hoạch kiểm tra Báo cáo quyết toán (BCQT), để đảm bảo thời gian triển khai công tác kiểm tra BCQT trong năm 2022, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hoạt động kiểm tra BCQT trong năm 2022: đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, phân tích thông tin để xây dựng kế hoạch kiểm tra BCQT trong năm 2022, nêu rõ lý do đề xuất kiểm tra đối với từng trường hợp. Đối với các trường hợp chưa thực hiện kiểm tra BCQT năm 2020 theo kế hoạch đã được giao tại công văn số 3616/TCHQ-GSQL ngày 15/7/2021 của Tổng cục Hải quan, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu rõ lý do và đưa vào danh sách đề xuất kiểm tra BCQT trong năm 2022.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố gửi danh sách các doanh nghiệp phải kiểm tra BCQT trong năm 2022 về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) theo mẫu số 01/KTBCQT/GSQL đính kèm chậm nhất trong ngày 30/4/2022; quá thời gian nêu trên, đơn vị không gửi danh sách về Tổng cục Hải quan thì được hiểu đơn vị không đề xuất thực hiện kiểm tra BCQT trong năm 2022. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra BCQT trong năm 2021: tại công văn số 3616/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2021 và công văn số 6230/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hàng quý thực hiện báo cáo tình hình kiểm tra BCQT gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) chậm nhất ngày 15 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Tuy nhiên, đến thời điểm này còn một số đơn vị chưa gửi báo cáo kết quả thực hiện, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu số 02/KTBCQT/GSQL đính kèm gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 25/4/2022.

Để đảm bảo thời gian triển khai thực hiện công tác kiểm tra BCQT trong năm 2022 và đánh giá, tổng kết hoạt động kiểm tra BCQT trong năm 2021, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện gửi báo cáo bằng văn bản và file mềm gửi về địa chỉ: anhdtl@custom.gov.vn theo đúng thời gian yêu cầu tại điểm 1 và điểm 2 nêu trên.

 

1. LỚP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HỌC VÀ THỰC HÀNH THỰC TẾ

SỐ LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: TRUNG BÌNH 3 GIẢNG VIÊN/LỚP BCQT ĐẾN TỪ DNCX, SXXK, GIA CÔNG

GIÁO TRÌNH BÀI BẢN, VĂN BẢN MỚI NHẤT + THỰC HÀNH

Học phí 3triêu đồng, 

Sau khi các bạn học xong sẽ hỗ trợ đến khi thành thạo

Bạn nào học thì vào nhóm https://zalo.me/g/bklmwy030

ĐT/Zalo: 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gia-cong-dncx-chat-luong-cao-hoc-that-lam-that.714/

2.  DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN (BCQT) UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP CÁC LOẠI HÌNH SXXK, GC, CX LIÊN HỆ 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/nhan-lam-dich-vu-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gc-cx-lien-he-0978392436.1088/

TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

0978392436