49, 51/TB-TCHQ Kết quả xác định trước mã số AscentComTech SFP-AG-CO-02 Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Module chuyển đổi giao diện. / AscentComTech SFPP-AT-LP-51-80. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Module chuyển đổi quang điện. Ký, mã hiệu, chủng loại: SFPP-AT- Nhà sản xuất: AscentComTech LP-51-80

Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc

 : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249, GACC, CIFER, IRE.CUSTOMS
TRUNG TÂM XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS)
LIÊN HỆ: ĐT/ZALO: 0978392436 
https://dangkymagacclenh248.com/
https://camnangxnk-logistics.net/lenh-so-248-va-249-la-gi-ban-dich-noi-dung-lenh-so-248-va-249-ve-quan-ly-attp-xuat-nhap-khau-cua-tong-cuc-hai-quan-trung-quoc/
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc.5199/
https://camnangxnk-logistics.net/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc-theo-lenh-248-249-gacc-cifer-ire-customs/

0978392436