488/TB-KĐ2, 489/TB-KĐ2 mã hs Vải dệt thoi từ filament polyester, các sợi dệt đã được bao phủ bằng nhựa poly, dạng cuộn, hs 5903.1090

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436