4832/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O mẫu D điện tử

4832

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tiếp theo công văn số 1568/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2022 và công văn số
1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022 liên quan đến việc thực hiện C/O mẫu D
mới kể từ ngày 01/11/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các
tỉnh, thành phố thực hiện đối với C/O mẫu D được cấp từ ngày 01/11/2022 như
1. Đối với C/O được cấp trên hệ thống một cửa quốc gia/ C/O sử dụng chữ
ký diện tử có trang thông tin điện tử tra cứu của cơ quan cấp: Trường hợp có sự
khác biệt về thể thức C/O so với thể thức C/O mẫu mới quy định tại Thông tư số
10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của
CO. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Đối với C/O bản giấy cấp thủ công (có chữ ký tay và con dấu mực): Yêu
cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số
1683/TCHO-GSQL ngày 12/5/2022. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị
báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn.

1683/THQ-GSQL, 1568/TCHQ-GSQL ngày 04/05/2022 thời gian chuyển đổi Thực hiện C/O mẫu D mới, 1487/ĐT-ĐĐTKD

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436