482/TB-KĐ2 mã hs Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, dạng cuộn, hs 5516.2400

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436