471/TB-KĐ3, 4486/TB- TCHQ, 5471/TCHQ-TXNK phân loại mã hs Dung dịch xịt ngoài (Dùng phòng ngừa lở loét tì đè, điều trị da do tì đè): SANYRENE CORPITOLINOL, 20ML. Hộp 1 chai, hs 3304.99.90

 

KHÓA HỌC Xuất Nhập Khẩu Thực Tế CHẤT LƯỢNG NHẤT Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://vinalogistics.edu.vn

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/noi-dao-tao-nghe-xuat-nhap-khau-thuc-te-so-1-viet-nam.1379/

0978392436