6166/HQHP-VP, 3604/TCHQ-PC vướng mắc XPVPHC, 4669/TCHQ-PC ngày 30/09/2021 Ghi chức danh người ký Quyết định XPVPHC, người đại diện cho tổ chức VPHC

Vanban 3604 6166 Hqhp Vuong Mac Xpvphc 30.08.2022 (1)

XEM 4669-TCHQ-PC

– Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ
sung năm 2020 không quy định thời hạn phải giao quyết định định tạm giữ cho
người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm; trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập
biên bản, người lập biên bản phải báo cáo người có thẩm quyền tạm giữ; thời
hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với các trường hợp theo quy định tại điểm
b, điểm c khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa
đổi, bổ sung năm 2020.
– Căn cứ quy định tại Điều 1 Luật Hải quan năm 2014, Điều 2 Luật Thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi
phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020, khoản 8 Điều 31
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số
126/2021/NĐ-CP), điểm b khoản 13 Điều 13 Nghị định 99/2013/NĐ-CP, khoản
4 Điều 11 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng
hóa, hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo hoặc hàng hóa giả mạo nhãn hàng hóa,
bao bì hàng hóa bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi liên quan đến
nhãn hàng hóa và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh thổ
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, buộc tái xuất hoặc buộc tiêu hủy thì
không áp dụng chính sách thuế và không xử phạt vi phạm về thuế.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam bởi đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

 

0978392436