466/TCHQ-TXNK ngày 15/02/2022 Vv Vướng mắc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1476/HQQNa-NV ngày 19/11/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam và công văn số 2958/HQHNN-VP ngày 02/11/2021 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh về việc vướng mắc thực hiện chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô Điều 7a, 7b Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với vướng mắc trong thực hiện chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô Điều 7a đối với mặt hàng kính ô tô:

Ngày 11/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 229/BKHĐT-KTCN đề nghị Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thi hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhằm giải quyết những vướng mắc nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổ chức 01 cuộc họp có sự tham gia của đại diện của Vụ Kinh tế công nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị chủ trì, soạn thảo Thông tư), Tổng cục Hải quan và đại diện các doanh nghiệp có liên quan.

Do đó, Tổng cục Hải quan sẽ có công văn hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi có kết quả cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đối với vướng mắc trong thực hiện chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô (Điều 7b)

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP quy định:

“c) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

c.l) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (bao gồm cả nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã nhập khẩu kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực còn tồn kho tại các kỳ ưu đãi trước chuyển sang để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô tại các kỳ ưu đãi sau; không bao gồm nguyên liệu,vật tư, linh kiện đưa vào sử dụng nhưng bị hỏng, bị lỗi) để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô có tên trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tai mục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp sản phẩm chỉ đươc lắp ráp đơn thuần với nhau bằng những thiết bị đơn giản như vít, bu-lông, ê-cu, bằng đinh tán và không trải qua quá trình sản xuất, gia công nào để thành sản phẩm hoàn thiện thì không được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô.

c.2) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được do doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu hoặc ủy quyền nhập khẩu. Việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.”

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô mà sản phẩm hoàn thiện vừa trải qua quá trình sản xuất, gia công vừa thực hiện lắp ráp đơn thuần bằng những thiết bị đơn giản như vít, bu-lông, ê-cu, bằng đinh tán đáp ứng các tiêu chí tại điểm cl khoản 2 Điều 1 Nghị định số 57/202466/TCHQ-TXNK ngày 15/02/2022 Vv Vướng mắc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô0/NĐ-CP và nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm đó thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (kể cả loại dùng gia công sản xuất và loại lắp ráp đơn thuần) được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô.

 

Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tế hàng đầu Việt Nam

Học 1 khóa tại Trung tâm XNK Logistics Quốc Tế (Vina Logistics) sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

 

0978392436