8042/BTC-TCHQ V/v sử dụng hóa đơn GTGT đối với hàng hóa XNK tai chỗ, Công văn 2054/TCHQ-GSQL ngày 03/6/2022 V/v Sử dụng Hoá đơn Điện tử cho hàng hoá Xuất khẩu, 465/HQTPHCM-GSQL hồ sơ hải quan xuất khẩu, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phieu Xuat Kho Tt 133 1108133109
1. Cách khai đối với tờ khai tại chỗ cho công ty chỉ định giao hàng tại Việt Nam
-Bên xuất
B1: Xuất Phiếu xuất kho kiêm VCNC
B2: Dùng số của Phiếu XK kiêm VCNB dùng làm số hoá đơn cho Invoice và khai trên tờ khai xuất khẩu cũng chính là Số của Phiếu xuất kho kiêm VCNB
B3: Sau khi tờ khai xuất được thông quan mới Xuất hd VAT
– Bên nhập: Vẫn khai theo số hoá đơn trên Invocie trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ
2. Cách khai đối với tờ khai xuất cho Công ty trong khu chế xuất, Phi thuế quan:
– Bên xuất:
B1: Xuất Phiếu xuất kho kiêm VCNB
B2: Dùng số của Phiếu XK kiêm VCNB dùng làm số hoá đơn cho Invoice và khai trên tờ khai xuất khẩu cũng chính là Số của Phiếu xuất kho kiêm VCNB
B3: Sau khi tờ khai xuất được thông quan mới Xuất hd VAT  Xuất hd VAT
– Bên nhập: Vẫn dùng số hoá đơn VAT để khai trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ

1. Phiếu xuất kho dùng để làm gì?

Phiếu xuất kho là biểu mẫu được sử dụng để ghi nhận số lượng công cụ, nguyên vật liệu, vật tư, sản phẩm, hàng hóa… được xuất ra từ kho của doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước.

Mẫu Phiếu xuất kho dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

Khi ghi chép số lượng hàng hóa vật tư đã được xuất ra, mẫu Phiếu xuất kho thường được các doanh nghiệp sử dụng để theo dõi và quản lý việc biến động hàng hóa trong kho để điều chỉnh và kiểm soát cho hợp lý.

Phiếu xuất kho cũng là căn cứ để đánh giá tình hình kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa của các đơn vị. Vì thế, việc lập mẫu Phiếu xuất kho cần được đảm bảo sự hợp lệ, chính xác, đồng thời tạo thuận lợi cho bộ phận kế toán đối chiếu chứng từ.

Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý lập. Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người ủy quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.

Phiếu xuất kho được Bộ Tài Chính ban hành kèm theo 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 trình bày mẫu này và hướng dẫn cách ghi chi tiết trong bài viết sau

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:……………. (Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

         Ngày…..tháng…..năm …… Nợ …………………….
         Số: …………………………….. Có …………………….

 

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm …………………………….

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:………………………………………………………………

                                     Ngày …. tháng ….năm…

Người lập phiếu

Người nhận hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

 (Ký, họ tên)

 (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Hướng dẫn cách viết Phiếu xuất kho mẫu 02-VT

Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

Khi lập Phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị: số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

– Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

– Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

– Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn – có thể bỏ qua).

– Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).

– Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người (hoặc bộ phận) sử dụng.

– Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).

– Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.

– Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.

– Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế đã xuất kho.

Dòng “Tổng số tiền viết bằng chữ”: Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.

– Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập (tuỳ theo tổ chức quản lý và qui định của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần).

– Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng.

+ Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.

+ Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.

+ Liên 3: Giao cho người nhận hàng giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.

Tải mẫu phieu-xuat-kho-tt-133_1108133109

 

Công văn 2054/TCHQ-GSQL ngày 03/6/2022 V/v Sử dụng Hoá đơn Điện tử cho hàng hoá Xuất khẩu. Theo quy định trên thì thời điểm phát hành hoá đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu là sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu. Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu người khai chưa thể phát hành Hoá đơn GTGT để nộp trong bộ hồ sơ Hải quan.

 

Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tế hàng đầu Việt Nam

Học 1 khóa tại Trung tâm XNK Logistics Quốc Tế (Vina Logistics) sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

0978392436