448/TB-KĐ2 mã hs Vải dệt thoi, thành phần gồm xơ staple polyester, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, dạng cuộn, hs 5515.1100, 5516.9300

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436