437/TB-KĐ2, 441/TB-KĐ2, 442/TB-KĐ2, 441/TB-KĐ2 mã hs Thép đai thùng không hợp kim, cán phẳng chưa phủ mạ hoặc sơn, dạng đai và dải, mác thép GB700-2008, HS 7211.2320

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436