4212/TCHQ, 4321/HQHP, 7865/HQHP, 3638/TCHQ-PC, 7378/HQHP vướng mắc xử lý vi phạm hành chính,

Vanban_4212_TCHQ_PC_VUONG MAC XPVPHC_27.08.2021 (5)
Vanban_3638_7378_MAC XLVP_31.08.2022
BO TU PHAP TRA LOI TCHQ_4212 (4)
41611-7378-HQHP_3638_MAC XLVP_12.08.2022 (1)
21221_4321-HQHP_3172_TCHQ_BAO CAO BO TU PHAP_VUONG MAC CUA HAI PHONG_05.05.2021 (8)
38264_7865-HQHP_4321 (5)

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

TƯ VẤN MÃ GACC
0978392436