420/TB-KĐ1, 5537/TB-TCHQ V/v phân loại mã hs Chất tản nhiệt (HEAT SINK COMPOUND P12) dùng trong bảng mạch điện tử, HS 3824.99.09

53744_420-CHI CUC KIEM DINH HQ1.PDF 14.10.2019 (With Watermark)

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

 

0938081679