4180/TCHQ-GSQL ngày 05/10/2022 C/O giáp lưng mẫu D

V/v C/O giáp lưng mẫu D
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Trên cơ sở thống nhất của các nước ASEAN tại Phiên họp 36, 38, 39 của
Tiểu ban quy tắc xuất xứ hàng hóa ASEAN (SCAROO) về C/O giáp lưng cấp
cho các lô hàng giao dịch liên quan đến 03 Công ty có trụ sở tại 02 nước thành
viên (ví dụ: hàng hóa xuất xứ Việt Nam được Bộ Công Thương
C/O mẫu D, xuất khẩu từ Việt Nam đến kho ngoại quan của Singapore và được cơ quan có thẩm quyền của Singapore cấp C/O giáp lưng mẫu D dựa trên C/O mẫu D gốc do Việt Nam cấp ban đầu và nhập khẩu trở về Việt Nam), Tổng cục Hải quan
hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, phố thực hiện như sau: nhận C/O giáp lưng mẫu D khi chỉ có 02 nước tra tính hợp lệ của C/O giáp lưng thực hiện theo quy đinh hiện hành

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được
biết, thực hiện thống nhất.

 

Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và LÀM TẤT CẢ CÁC FORM C/O,  TCNXX…

Học 1 khóa tại Trung Tâm XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (https://camnangxnk-logistics.net/) giúp DN giảm nhiều rủi ro và tăng sức cạnh tranh khi biết vận dụng các FTA

TRỌN KHÓA 2.5TRIEU

Giáo Trình Căn Bản Đến Nâng Cao, Bài Tập Thực Hành,  văn bản, Tài Liệu Đa Dạng Phong Phú, Hướng Dẫn Tra Cách Cứu Luật, Văn  Bản Một Cách Nhanh Chóng,…

Hỗ Trợ Cho Đến Khi Xin Được C.O

Đăng ký Đt/zalo 0978392436 hoặc vào nhóm https://zalo.me/g/wnluza754

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/khoa-hoc-cach-kiem-tra-c-o-nk-hop-le-va-lam-c-o-xk.257/

0978392436