300/TCHQ-GSQL DNCX cho DN nội địa thuê, mượn máy móc thiết bị, khuôn mẫu, 3879/TCHQ-GSQL V/v DNCX cho mượn tài sản, máy móc thiết bị, 8256/BKHĐT-QLKKT

Trong quá trình thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022
của Chính phủ, Tổng cục Hải quan gặp vướng mắc liên quan đến hoạt động
doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cho doanh nghiệp khác thuê, mượn máy móc,
thiết bị, khuôn mẫu để sản xuất hàng hóa cung cấp cho chính DNCX, cụ thể
như sau:
– Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày
28/5/2022 của Chính phủ thì hoạt động chế xuất là hoạt động chuyên sản xuất
hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động
xuất khẩu.
– Căn cứ quy định tại khoản 21 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP thì
DNCX là doanh nghiệp thực hiện hoạt động chế xuất trong khu chế xuất, khu
công nghiệp và khu kinh tế.
– Căn cứ quy định tại điểm c khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-
CP thì DNCX không được sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi
về thuế áp dụng đối với DNCX để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh
khác. Trường hợp sử dụng tài sản, máy móc thiết bị được hưởng ưu đãi về thuế
áp dụng đối với DNCX để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác thì phải
hoàn trả ưu đãi về thuế đã được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về thuế.
Căn cứ quy định tại Điều 41 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày
15/5/2018 của Chính phủ thì bên nhận gia công được thuê, mượn máy móc, thiết
bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công. Việc thuê, mượn hoặc
tặng máy móc, thiết bị phải được thỏa thuận trong hợp đồng gia công.
Căn cứ các quy định dẫn trên, trường hợp DNCX cho doanh nghiệp khác
thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu (đã được hưởng ưu đãi về thuế áp
dụng đối với DNCX) để sản xuất hàng hóa cung cấp cho chính DNCX để xuất
khẩu hoặc tiêu dùng trong nội bộ DNCX thì có được hiểu là hoạt động kinh
doanh khác của DNCX hay không (bao gồm cả hoạt động gia công hoặc sản
xuất xuất khẩu), hoạt động nêu trên có thuộc phạm vi điều chỉnh tại điểm c
khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP?
Để có cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp
thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến hướng dẫn cụ thể vướng mắc trên

8256/BKHĐT-QLKKT DNCX cho mượn tài sản, máy móc thiết bị

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436