3831/TB-TCHQ, 3937/TB-TCHQ mã hs bảng hiển thị điện tử số tầng chiều lên xuống của thang máy có gắn diode phát quang (LED), bộ phận của thang máy, hs 8531.2000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436