3752/GSQL-GQ1 V/v nhập khẩu Ấm siêu tốc chưa hoàn chỉnh, 2631

Kíngửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 2631/HQLS-GSQL ngày 5/11/2018 về việc nêu tại trích yếu, sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

– Về phân loại mặt hàng: Mặt hàng nhập khẩu “Ấm siêu tốc chưa hoàn chỉnh” và “Ấm siêu tốc chưa hoàn chỉnh” cùng với “Trụ nối điện với ấm nước” được nêu tại công văn chỉ có thông tin về tên hàng theo khai báo, không có hình ảnh cũng như tài liệu về hàng hóa, do đó không đủ cơ sở đánh giá tính hoàn chỉnh hoàn thiện cũng như không đủ cơ sở đánh giá hàng hóa có phải là các bộ phận chỉ đơn thuần là lắp ráp lại với nhau không.

Theo nội dung quy tắc 2(a) của 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên hệ thng hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa, trường hợp các mặt hàng “Ấm siêu tốc chưa hoàn chỉnh” hoặc nhập khẩu “Ấm siêu tốc chưa hoàn chỉnh” cùng với “Trụ ni điện với m nước” đáp ứng các điều kiện về hàng hóa ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện hay chưa lắp ráp hoặc tháo rời tại quy tắc 2(a) và chú giải quy tc 2(a), được phân loại theo “Ấm siêu tốc” hoàn chỉnh.

– Về chính sách mặt hàng: Mặt hàng “Ấm đun nước” mã số HS 8516.79.10 thuộc điểm k, số thứ tự 5.4 Phụ lục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 8/12/2017.

Trường hợp căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu là “Ấm siêu tốc chưa hoàn chỉnh” hoặc “Ấm siêu tốc chưa hoàn chỉnh” cùng với “Trụ nối điện với ấm nước” đáp ứng các điều kiện để phân loại theo “Ấm siêu tốc” hoàn chỉnh mã số HS 8516.79.10 thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đối chiếu với quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ), Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN dn trên và các văn bản pháp lý liên quan để thực hiện đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

1. KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

 

2. Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam bởi đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436