4753/TCHQ-TXNK, 1986/TCHQ-TXNK, 3699/TCHQ-TXNK, 3710/TCHQ-TXNK, 3379/TCHQ-TXNK, 2837/TCHQ-TXNK, 1251/TCHQ-TXNK, 642/TCHQ-TXNK ngày 25/02/22, 521/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022, 370/TCHQ-TXNK thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP giảm 2% thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, Hướng dẫn khai báo hải quan hàng nhập khẩu có thuế GTGT 8% trên hệ thống VNACCS/VCIS mã VB195 áp dụng từ 0h 01/02/2022.

1129

NHÓM SẢN PHẨM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG 

706/HQHP-TXNK V/v thuế GTGT mặt hàng Rơ le kỹ thuật số

MÁY BIẾN THUẾ GTGT 10%

2837/TCHQ-TXNK Nhóm hóa chất cơ bản được giảm thuế GTGT 8%

Giải thích cách hiểu PLI và PLIII NĐ15:
a) Chương (02 chữ số), KHÔNG chi tiết nhóm từ 04 chữ số trở đi thì toàn bộ chương này áp dụng thuế GTGT 10%;
b) Chương (02 chữ số), CÓ chi tiết đến nhóm (04 chữ số), KHÔNG chi tiết phân nhóm (06 chữ số) hoặc mã số (08 chữ số) thì toàn bộ nhóm (04 chữ số) áp dụng thuế GTGT 10%;
c) Chương (02 chữ số), CÓ chi tiết đến phân nhóm (06 chữ số), KHÔNG chi tiết mã số (08 chữ số) thì toàn bộ nhóm (06 chữ số) áp dụng thuế GTGT 10%.
d) Chương (02 chữ số), CÓ chi tiết đến mã HS 08 chữ số thì Chỉ mã hàng 08 chữ số đó áp dụng thuế GTGT 10%.
Ví dụ:
Trường hợp dòng hàng có tên hàng “Plastic dạng nguyên sinh” (cột 😎, mã số HS (cột 10) là 39, có chỉ tiết mã số HS đến nhóm 04 chữ số, từ nhóm 39.01 đến 39.13 và mã số 3914.00.00 thì toàn bộ các mã hàng 08 chữ số thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13 và mã số 3914.00.00 áp dụng thuế GTGT 10%, các nhóm 04 chữ số còn lại của Chương 39 áp dụng thuế GTGT 8%.
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Tên sản phẩm Nội dung Mã số HS (áp dụng đối với hàng hóa tại khâu nhập khẩu)
2013 Plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 39

40

20131 201310 Plastic nguyên sinh 39
2013101 Polyme dạng nguyên sinh Gồm: Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh; Polyme từ styren, dạng nguyên sinh; Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh; Polyme từ propylen hoặc từ oleic khác dạng nguyên sinh; Polyme từ axetat vinyl hoặc từ este vinyl và polyme vinyl khác dạng nguyên sinh; Polyme acrylic dạng nguyên sinh; Poliamit dạng nguyên sinh; Polyme tự nhiên và các polyme tự nhiên đã biến đổi (Ví dụ: axit alginic, muối và este của nó; protein đã làm cứng, các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên) 39.01

39.02

39.03

39.04

39.05

39.06

39.07

39.08

39.09

39.10

39.11

39.12

39.13

2013102 Plastic khác dạng nguyên sinh, chất trao đổi ion Gồm: Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh; Nhựa amino, nhựa phenolic và polyuretan dạng nguyên sinh; Silicon dạng nguyên sinh; Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion 39.01

39.02

39.03

39.04

39.05

39.06

39.07

39.08

39.09

39.10

39.11

39.12

39.13

3914.00.00

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam bởi đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436