367/TB-KĐ3 Mã hs Chất tẩy rửa ME-1085-9-30 dùng làm sạch bề mặt vải chứa polyurethan HS 32089090, nhựa A-0640-55 để dán màng chống thấm HS 32082090

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-ptpl-s%E1%BB%91-367-ch%E1%BA%A5t-t%E1%BA%A9y-r%E1%BB%ADa-me-1085-9-30-d%C3%B9ng-l%C3%A0m-s%E1%BA%A1ch-b%E1%BB%81-m%E1%BA%B7t-v%E1%BA%A3i-ch%E1%BB%A9a-polyurethan-hs-32089090-nh%E1%BB%B1a-a-0640-55-%C4%91%E1%BB%83-d%C3%A1n-m%C3%A0ng-ch%E1%BB%91ng-th%E1%BA%A5m-hs-32082090.1276/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436