3605/TCHQ-CCHĐH V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp thuộc Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF)

3605

Kính gửi: Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF).
Nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp năm 2022 và trong
khuân khổ hợp tác với Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF),
Tổng cục Hải quan đã tiến hành hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc kiến nghị của
các doanh nghiệp thành viên VBF thông qua nhiều hình thức khác nhau. Thực
hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và trên cơ sở các đề xuất, Tổng cục Hải quan xin
kính chuyển các nội dung trả lời vướng mắc kiến nghị của VBF có liên quan
lĩnh vực hải quan gồm nội dung số: 18, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 38 tại văn bản số
2147/VPCP-QHỢT ngày 07/4/2022 và văn bản số 283/TB-BTC ngày 28/4/2022
(Nội dung cụ thể theo phụ lục đinh kèm).

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436