3589/TCHQ-GSQL ngày 30/08/2022 Vướng mắc khu vực thực hiện trung chuyển hàng hóa tại cảng biển

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1826/HQBRVT-GSQL ngày 05/08/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại công văn số 1826/HQBRVT-GSQL và sẽ sửa đổi tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ.

2. Việc trung chuyển hàng hóa tại cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 75 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết, thực hiện.

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436